Konoplja je jedna od najstarijih biljaka koje je čovek uzgajao za svoju upotrebu. Ona je ujedno i jedna od prvih kultivisanih biljaka koja je imala brojne namene. Gajila se zbog vlakana, za izradu konopaca, odeće i hartije. Prvi dokazi o konzumiranju semena konoplje datiraju još od pre 6000 godina pre nove ere. Postoje dokazi i o njenoj rekreativnoj upotrebi u Kini, Indiji, na prostoru nekadašnje Mesopotamije. Na Balkanskim prostorima dokaz o njenoj konzumacji zabeleţio je Herodot u V veku pre nove ere. Na starim freskama u našim manastirima, može se videti i prikaz konoplje, koja je u srednjevekovnoj srpskoj državi bila jedna od poljoprivrednih kultura ravnopravno zastupljena sa drugim. O ovome svedoče i stari spisi monaha, kao i ornamenti na ćilimima, ćupovima, zemljanim posudama, ratnoj opremi i drugim materijalnim dobrima iz tog doba.

U novijoj istoriji Austrougarska monarhija bila je najveći uzgajivač konoplje i proizvoda od konoplje. Konoplja je duboko bila sastavni deo modernih ekonomija i neizostavni resurs u pomorstvu, proizvodnji hrane, građevini, proizvodnji papira. Sa jačanjem industrije pamuka i nafte s kraja XIX veka, njen značaj počinje da opada, da bi 1923. godine zbog dejstva različitih industrijskih lobija stupila na snagu zabrana njene upotrebe.

Nešto više od 90 godina moralo je da prođe kako bi se na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država i Evrope legalizovala upotreba industrijske konoplje u medicinske svrhe.

Kako bismo srušili nepravedno kreiranu stigmu o ovoj biljci, moramo da se uzdamo u naučnike i podstaknemo ih na istraživački rad. Zato je jedna od misija Botanikos DOO da edukuje ljude, da sruši stigmu zasnovanu na neosnovanim ubeđenjima, podstakne ljude da se uvere u blagodeti CBD kanabidola i motiviše naše naučnike da svojim radom ostave trag u istoriji i na svetlo dana iznesu nove činjenice o konoplji.

ŠTA JE CBD?

CBD označava skraćenicu za kanabidiol. Dobija se iz cveta industrijske konoplje. Ovo je supstanca koja nije psihoaktivna te samim tim ne utiče na rasuđivanje, razmišljanje, retenciju i ponašanje prilikom konzumacije. Štaviše, ona ima brojna benefitarna svojstva i pozitivno dejstvo po organizam. Iako na naučnicima predstoji da urade još mnogo istraživanja o dejstvu CBD-a na ljudski organizam, za sada se zna da ima pozitivno dejstvo na anksioznost, ublažavanje bola, upala. CBD se koristi u medicinske svrhe, ne izaziva neželjeno dejstvo, već naprotiv potpuno je bezbedan za konzumaciju i ima blagotvorno dejstvo. Zato je ova komponenta konoplje u našoj zemlji, kao i u većem broju drugih zemalja, u potpunosti legalizovana.

Call Now Button